Nedlastinger
Kontakt oss

Om ossHistorien om SAFEHEAT


Selskapets opprinnelse er fra Per Wesseltoft senior sitt arbeid gjennom et halvt århundre. Han har selv og gjennom sine selskaper arbeidet med produktutvikling i over 50 år. Noen av produktene han står bak er blant annet Adax sine håndmiksere, vifteovner, veggovner (han fikk designprisen i 1968 for dette produktet), og etterhvert også takovnen "Elztrip", sengevarmere og varmeelementer for vannsenger (Wesseltoft Aquaterma), Pyrox takovner, tak kassetter for å nevne noen av produktene.

Målsettingen har hele tiden vært å skape gode funksjonsriktige produkter med høy kvalitet tilpasset den enkelte brukers behov og ønsker, fremfor å lage lavpris produkter med lavere kvalitet. Det har alltid vært brukernes krav til produktet som har vært i fokus. Derfor har det alltid vært drevet et kontinuerlig arbeide med å kartlegge alle krav til produktet som må tilfredsstilles for at produktet skal bli best mulig.

Det er denne kombinasjon av brukernes krav til produktet og bruk av den beste teknologi, som har gjort det mulig for oss å lage varmeovner som i effektivitet og design er helt unike, og som derfor er patentert og mønsterbeskyttet i en rekke land.

En produktgruppe som har vært i fokus i alle disse årene er elektrovarme. Spesielt i forbindelse med direkte oppvarming av mennesker ved bruk av langbølge strålevarme. Dette arbeidet ble intensivert mot slutten av 80 tallet.

På begynnelsen av 90 tallet ble det utviklet flere produkter og vi startet produksjon av benkevarmere for kirker, i første rekke til Sverige. Senere fikk vi kontakt med Riksantikvaren i Norge, som hadde startet forskningsarbeider for å studere oppvarming av kirken og den eventuelle skadevirkning dette hadde på kirkenes interiør.

Wesseltoft Innovation AS fikk i oppdrag å teste ut sine benkevarmere sammenliknet med bruk av rørovner under benken. Dette var den oppvarmingsmetoden som til da var benyttet. Basert på dette leverte vi benkevarmere til Kaupanger stavkirke i 1993.  

Vi ble snart klar over at det å varme opp hele kirken over lang tid, ikke var den riktige måten. Det var nødvendig med direkte oppvarming av de sektorer i kirken som skulle brukes med ovner som hadde stor varmeeffekt og da i så kort tid som mulig.  

Det ble derfor utviklet nye benkevarmere med større effekt.  I tillegg ble flere nye varmeovner for de andre områdene i kirken også utviklet. Wesseltoft Innovation AS fortsatte salg og levering av disse produktene til en rekke kirker i Norge, Sverige og Danmark.  

Det har gjennom denne perioden blitt levert kirkevarmeprodukter til over 300 kirker i skandinavia.  

I 2007 ble Norsk Kirkeoppvarming AS startet. Formålet var og best mulig kunne utnytte all kunnskap om produkter og teknologi på den ene siden, og markedskontakter på den annen side. Norsk Kirkeoppvarming AS startet som et eget markedsførings- selskap med ansvar for alt salg vedrørende bruk av våre produkter og teknologi i kirker. Wesseltoft Innovation AS fortsatte å ha ansvaret for markedsundersøkelser, forskning, produktutvikling, produksjon og leveranse.  

Det ble samarbeidet med andre selskaper og blant annet Børre Juul Larsen fra Semont AS for å drive salgsarbeider i selskapet.  

Dette samarbeidet er i dag avsluttet og alle aktiviteter i Norsk Kirkeoppvarming AS er videreført i SAFEHEAT AS.

Alle produktene og teknologien fra Wesseltoft Innovation AS er overtatt av SAFEHEAT AS. 

Wesseltoft Innovation AS har i over 20 år drevet et kontinuerlig forsknings- og utvikling for å komme frem til bedre ovner for kirker. Det er utviklet et komplett produktspekter som dekker alle varmebehov i kirken. 

SAFEHEAT AS fortsette å utvikle produkter med ny tilgjengelig teknologi slik at vi også i fremtiden kan levere de mest formålstjenlige produktene basert på kunnskapen om både behovet som skal dekkes og teknologien som må til for å lykkes.