Nedlastinger
Kontakt oss

KonseptetSAFEHEAT - sikker og miljøvennlig oppvarming av bygninger med stor takhøyde


Våre varmeanlegg er laget for bruk i rom med stor takhøyde, slik som kirker. 

Ovnene avgir sin varme direkte til brukerne uten unødig og kostbar oppvarming av luften. Ovnene er derfor laget for å monteres så nært brukerne som mulig, under kirkebenkene. Varmen kan derfor utnyttes bedre ved å varme brukerne direkte og ikke bygningsmassen slik tradisjonell konveksjonsvarme via luftoppvarming gjør.

Ovnene er laget for å styres via et varmestyrings system. Vi anbefaler at systemet har tre faser.

Bevaring: Dette bør være "normaltilstanden" i kirken. Kirken holdes i en lav temperatur, gjerne ned mot 4 varmegrader for å bevare bygget og interiøret. Når temperaturen senkes vil relativ luftfuktighet stige. Det er derfor formålstjenlig å senke temperaturen for å gjenvinne riktig luftfuktighet for et kirkebygg. Riksantikvaren anbefaler 40-60% relativ luftfuktighet. Luftfuktigheten bør derfor styres ved å regulere hviletemperaturen i bygget.

Oppvarming: Det bør installeres nok effekt i ovnene til å løfte temperaturen i det lokale brukermiljøet så hurtig som mulig, helst i løpet av noen timer. Alle ovner bør i denne fasen gi full varmeeffekt. Når temperaturen i lufta stiger, synker relativ luftfuktighet og uttørkingsprosessen av kirkeinteriøret starter slik at denne fasen bør være så kort som mulig.

I bruk:  Når kirken er i bruk er det formålstjenlig å fokusere på brukerkomfort. Varmestyrings systemet bør derfor ha effektbegrensning i denne fasen. Dette betyr i praksis at ovnene er hindret i å gi full varmeeffekt i denne fasen. Når bruksfasen er avsluttet bør temperaturen raskt returnere til bevarings temperatur igjen for å gjenvinning riktig luftfuktighet i rommet og interiøret.

Dette konseptet gir betydelige besparelser i strømforbruk, reduserte vedlikeholdskostnader på interiøret og ikke minst god varmekomfort for brukerne av bygget når de er til stede.