Energieffektive varmeovner for kirker

Våre produkter gir energisparing ved å fokusere på oppvarming av mennesker i kirken fremfor å varme opp hele bygningsmassen.

Erfaring gir trygghet

Vi deler gjerne vår lange erfaring fra leveranser til kirker med deg som kunde.
Vi kan gi deg et kostnadsfritt løsningsforslag og råd til oppvarming av kirken.
Ring oss gjerne for en samtale eller send en epost med underlag så ser vi på det og kontakte deg.

Vi har strenge krav til sikkerhet og kvalitet på våre produkter og løsninger – våre kirker er uerstattelige bygninger

Ovnene avgir sin varme direkte til brukerne uten unødig og kostbar oppvarming av luften.

Våre ovner er laget for effektiv oppvarming av kirken før bruk. Kirken bevares ellers best kald.

Dette konseptet kan gi betydelige besparelser av energi og vedlikeholdskostnader av kirkens interiør. Ring oss gjerne dersom du vil høre mer om dette.
Det bør benyttes et varmestyrings system som støtter dette konseptet. Et godt alternativ er CC kirke klimakontroll system. www.jeff.se/sv/cc-kirke eller tilsvarende

Smart oppvarming i våre gamle vernede kirker for å bevare dem til kommende generasjoner

Våre produkter er laget for effektivt å gi direkte varme uten å gå veien om kostbar og skadelig luftoppvarming

Våre ovner for kirker er resultatet fra produkt utvikling for oppvarming av kirkebygg siden 1991

Alle våre produkter er testet og godkjent innenfor gjeldende EU norm for bruk i kirker